Opłaty startowe SGB Ultrabiel 2018

Termin zgłoszenia
Termin wpłaty* Forma dokonania opłaty Wysokość opłaty
60 km i 30 km
Wysokość opłaty
13 km
do 31.01.2018 do 28.02.2018 przelewem bankowym na rachunek organizatora 69 zł 39 zł
od 01.02.2018
do 28.02.2018
do 28.02.2018 przelewem bankowym na rachunek organizatora 99 zł 59 zł
do 07.03.2018 od 01.03.2018
do 07.03.2018
przelewem bankowym na rachunek organizatora 119 zł 75 zł
do 07.03.2018,
w przeddzień lub w dniu zawodów
w przeddzień lub w dniu zawodów w gotówce w biurze zawodów 150 zł 90 zł


Opłata startowa uzależniona jest w pierwszej kolejności od terminu zgłoszenia uczestnika. Uczestnik ma prawo do niższej opłaty startowej wynikającej z terminu, w którym dokonuje zgłoszenia, pod warunkiem dokonania jej wpłaty na rachunek bankowy organizatora najpóźniej do 28 lutego 2018 roku. Przy dokonaniu wpłaty po tym terminie, obowiązuje opłata jak dla osób zgłaszających się od 1 marca 2018 roku.

* Ze względu na bardzo wysokie kosztów przelewów zagranicznych zawodnicy z obywatelstwem innym niż polskie, stale zamieszkali poza Polską, mogą dokonać opłaty startowej w gotówce w biurze zawodów w wysokości wynikającej wyłącznie z terminu zgłoszenia, bez konieczności wcześniejszego uregulowania opłaty przelewem.

Rachunek bankowy do wpłat

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy wydawcy portalu nabiegowkach.pl tylko do 7 marca 2018 roku, później wyłącznie w gotówce w Biurze Zawodów.

Uwaga! W bieżącym sezonie numer rachunku jest inny, niż w poprzednich latach !

Rachunek bankowy do wpłat

Odbiorca: XC4U, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 70 1050 1575 1000 0091 2604 5120
Tytułem: opłata startowa Ultrabiel, <dystans, imię i nazwisko, data urodzenia>

Dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL 70 1050 1575 1000 0091 2604 5120
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Zniżki

Mieszkańcy gminy Stronie Śląskie (osoby zameldowane na terenie gminy), członkowie teamu nabiegowkach.pl, uczestnicy całorocznego szkolenia narciarskiego Forma z nabiegowkach.pl oraz uczestnicy organizowanych w przeszłości kursów, szkoleń i obozów nabiegowkach.pl, nartorolki.pl, mają prawo do zniżek w opłacie startowej. Przeczytaj więcej o zniżkach.