Ze względu na brak śniegu w dolnych partiach Gór Bialskich, a przez to brak możliwości poprowadzenia tras zgodnie z pierwszymi założeniami, zmieni się przebieg tras, dystanse i program zawodów. Prosimy o zapoznanie się z tym komunikatem.

Piąta edycja SGB Ultrabiel odbędzie się w zaplanowanym terminie 7 marca 2020 roku. Centrum logistyczne biegu - wioska zawodnicza będzie zlokalizowana w Bielicach przy pierwszym stawie - w tym samym miejscu co w latach ubiegłych. Natomiast zmienia się miejsce startu i mety, przebieg tras oraz dystanse, jak też program zawodów.

Najważniejsze zmiany:

Start i meta

Start i meta zostają przeniesione w kierunku południowym na większą wysokość. Zawodnicy po dotarciu do wioski zawodniczej przemieszczają się pieszo na start. Trudno nam w tej chwili podać dokładną lokalizację tego miejsca, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie w sobotę będą tam warunki śniegowe. Start zostanie umiejscowiony w punkcie, od którego rozpoczyna się zadowalająca pokrywa śnieżna (szacunkowo około 1,0-2,5 km dalej). Zawodnicy poruszający się pieszo drogą, która doprowadzi ich do startu. Na drodze nie ma rozwidleń, czy skrzyżowań, dlatego łatwo trafić do miejsca startu. Sugerujemy zaplanować na dojście nawet pół godziny, by dysponować zapasem czasowym.

Trasy i dystanse

Radykalnie zmienia się przebieg tras i dystanse. Ze względu na obawę o warunki śniegowe planowany bieg na 60 km zostanie skrócony do 42 km. Planowany bieg na 20 km zostanie wydłużony do 23 km, a planowany bieg na 13 km zostanie skrócony do 9 km. Opisy przebiegu trasy na każdym z dystansów wraz z mapami znajdują się poniżej.

Godziny startu

Ze względu na konieczność dotarcia pieszo na miejsce startu godziny rozpoczęcia poszczególnych biegów zostają opóźnione i zmienione:

  • bieg na 42 km rozpocznie się o 10:30
  • bieg na 23 km rozpocznie się o 10:45
  • bieg na 9 km rozpocznie się o 11:00

Biuro zawodów

Lokalizacja biura zawodów w piątek i sobotę, a także godziny jego pracy, pozostają bez zmian. Więcej informacji o biurze zawodów i jego pracy.

Depozyt

Główny depozyt dla zawodników będzie znajdował się w namiocie w wiosce zawodniczej. Natomiast będzie można pozostawić także depozyt przy starcie / mecie zawodów. Należy zrobić to w workach opisanych numerem startowym. Depozyt będzie można odebrać po zakończeniu biegu, by na miejscu (niestety na powietrzu) przebrać się i dotrzeć pieszo do wioski zawodniczej.

Posiłki i napoje

Uczestnicy zawodów otrzymają ciepły posiłek po zakończeniu biegu. Będzie on wydawany w namiocie w wiosce zawodniczej. W trakcie rywalizacji będzie można skorzystać z punktu z napojami na mecie biegu, jak też dwóch punktów odżywczych z napojami i przekąskami na trasie zawodów.

Dekoracje

Dekoracje odbędą się w wiosce zawodniczej. Godziny dekoracji w kategoriach wiekowych będą ogłaszane przez speakera w trakcie trwania zawodów. Godziny rozpoczęcia dekoracji open ustalono na:

  • 13:00 - dekoracje open dla biegu 13 km (9 km)
  • 13:30 - dekoracje open dla biegu 20 km (23 km)
  • 14:30 - dekoracje open dla biegu 60 km (42 km)

Szczegóły dotyczące poszczególnych dystansów

Bieg na 60 km skrócony do 42 km

Data Godzina startu Technika biegu dystans
07.03.2020 10:30 klasyczna ~42 km

Przebieg trasy: uczestnicy od startu dobiegają do właściwej pętli, którą pokonują zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Właściwą pętlę pokonują dwukrotnie, po czym po zakończeniu drugiej pętli kierują się na trasę prowadzącą do mety.

 

Bieg na 20 km wydłużony do 23 km

Data Godzina startu Technika biegu dystans
07.03.2020 10:45 klasyczna ~23 km

Przebieg trasy: uczestnicy od startu dobiegają do właściwej pętli, którą pokonują zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, po czym kierują się na trasę prowadzącą do mety.

 

Bieg na 13 km skrócony do 9 km

Data Godzina startu Technika biegu dystans
07.03.2020 11:00 klasyczna ~9 km

Przebieg trasy: uczestnicy od startu dobiegają do właściwej pętli, którą pokonują zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, po czym kierują się na trasę prowadzącą do mety.

 

W związku z tymi faktami 3 marca zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w Regulaminie zawodów.