ULTRABIEL 13 km

Bieg techniką klasyczną na trasie o długości około 13 km. Trasa przez pierwsze 1,5 km prowadzi "pod prąd". Dalsze 3,5 km zawodnicy pokonują po odrębnej, pnącej się w górę trasie. Ostatnie blisko 8 km to odcinek wspólny z pętlą 30 km, którym "z prądem" zjeżdżają do mety.

Data Godzina startu Technika biegu dystans
10 marca 2018 10:30 klasyczna 12,5 km

 

Mapa pętli

 

Profil wysokościowy

Wysokość min. Wysokość MakS. ŁąCZNE PRZEWYŻSZENIE na całym dystansie
760 m n.p.m. 1010 m n.p.m. 250 m

Profil wysokościowy Ultrabiel 13 km

Zgłoszenia

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://www.ultrabiel.pl/zapisy/ do 8 marca 2017 roku lub osobiście w biurze zawodów w przeddzień i w dniu zawodów.

Limity

Minimalny wiek zawodnika Godzina zakończenia limit zawodników na starcie
10 lat do 13:30 200

Klasyfikacje

mężczyźni kobiety
open mężczyzn - dla wszystkich startujących mężczyzn open kobiet - dla wszystkich startujących kobiet

 

Numery startowe i ustawienie na starcie

W biegu na 13 km numery startowe przyznawane są na podstawie kolejności zgłoszeń do zawodów.

Sposób startu

W biegu na dystansie 13 km nie obowiązuje podział na sektory. Organizator nie wyznacza kolejności ustawiania się oraz startu zawodników. Organizator apeluje do startujących, aby ustąpili miejsca w pierwszych liniach zawodnikom szybszym. Wszyscy startujący na dystansie 13 km powinni ustawić się w polu startowym najpóźniej na 5 minut przed startem biegu.

Opłaty startowe

Termin zgłoszenia
Termin wpłaty* Forma dokonania opłaty Wysokość opłaty
do 31.01.2018 do 28.02.2018 przelewem bankowym na rachunek organizatora 39 zł
od 01.02.2018
do 28.02.2018
do 28.02.2018 przelewem bankowym na rachunek organizatora 59 zł
do 07.03.2018 od 01.03.2018
do 07.03.2018
przelewem bankowym na rachunek organizatora 75 zł
do 07.03.2018,
w przeddzień lub w dniu zawodów
w przeddzień lub w dniu zawodów w gotówce w biurze zawodów 90 zł


Opłata startowa uzależniona jest w pierwszej kolejności od terminu zgłoszenia uczestnika. Uczestnik ma prawo do niższej opłaty startowej wynikającej z terminu, w którym dokonuje zgłoszenia, pod warunkiem dokonania jej wpłaty na rachunek bankowy organizatora najpóźniej do 28 lutego 2018 roku. Przy dokonaniu wpłaty po tym terminie, obowiązuje opłata jak dla osób zgłaszających się od 1 marca 2018 roku.

* Zważywszy na bardzo wysokie koszty zagranicznych przelewów zawodnicy z obywatelstwem innym niż polskie, stale zamieszkali poza Polską, mogą dokonać opłaty startowej w gotówce w biurze zawodów w wysokości wynikającej wyłącznie z terminu zgłoszenia, bez konieczności uregulowania opłaty przelewem.