ULTRABIEL 2024 - 24/25 LUTEGO 2024 - SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O ZAWODACH.

 

Ważna informacja w sprawie parkingów w Bielicach:
Główny parking będzie się znajdował przy kościele (obok wyciągu Bieliczak) w Bielicach, na miejsce startu zawodnicy i kibice będą dowożeni busem. Po zawodach zawodnicy będą zwożeni busem z powrotem na parking.
 

Organizatorzy:

Miasto i Gmina Stronie Śląskie

Stroński Park Aktywności ,,Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.

MT- SPORT Marek Tokarczyk, NIP 7341845274

ULTRABIEL.PL

Patron medialny–skipol.

Termin: 24-25 lutego

Miejsce - start i meta : Góry Bialskie (województwo Dolnośląskie),Bielice (N50.244932, E17.005232)

Dystanse: 60km CT- Ultrabiel20km CT/FT – Klasyczna 20 - ka13 km CT/FT- Bialska 13-ka

24 lutego - biegi narciarskie stylem klasycznym

25 lutego - biegi narciarskie stylem dowolnym(FT) oraz krótkie biegi dzieci i młodzieży

Program:

24 lutego - sobota, biegi narciarskie stylem klasycznym na 60 km,
20 km – Mistrzostwa Polski Masters i krótki dystans 13km

W ramach biegu na 60 km stylem klasycznym (3 pętle po 20km) będą rozegrane Mistrzostwa Polski Masters  na dystansie 20 km ( wynik pierwszej pętli) oraz na dystansie 20 km

Czas startujących na 60 km, czyli  po pierwszym okrążeniu - 20 km, będzie zaliczany do wyników Mistrzostwa Polski Masters

Start: 9:00 - start biegu na dystansie 60 km stylem klasycznym – ULTRABIEL

9:10 - start biegu na dystansie 20 km stylem klasycznym  (MPM) – KLASYCZNA

10:15 - start biegu na 13 km stylem klasycznym –BIALSKA 13-KA

13:00 - 16:00 – dekoracje, losowanie nagród, ciepły posiłek regeneracyjny

25 lutego - niedziela, biegi narciarskie stylem dowolnym na 20 km
Mistrzostwa  Polski  Masters
i na dystansie 13 km

Start: 9:30 - start biegu na dystansie 20 km stylem dowolnym FT ( Mistrzostwa Polski Masters)

10:00- start biegu na dystansie 13 km stylem dowolnym

10:15 – biegi dzieci i młodzieży stylem klasycznym

Bieg Przedszkolaka do lat 6 – 200 m

Bieg Żaka 7-10 lat – 500 m

Bieg Starszaka 11-12 lat – 1 km

13:00 - 14:30 – dekoracje, losowanie nagród, ciepły posiłek regeneracyjny

Biuro zawodów:

23 lutego, piątek, Stronie Śląskie – CETiK,  ul.Kościuszki 18 (kord.N50.302854, E16.875904 ) w godz. 16:30-19:00 zapisy i odbiór numerów startowych

24 lutego godz. 7:15 - 8:40 - zapisy i odbiór numerów startowych  w biurze zawodów na parkingu w Bielicach  (kor.N50.259402, E16.990161)

25 lutego godz. 8:00 – 9:20 - zapisy i odbiór numerów startowych  w biurze zawodów na parkingu w Bielicach

Zgłoszenia i uczestnictwo.  Zgłoszenie uważa się za ważne, gdy jest opłacone za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych datasport.pl w panelu zgłoszeń internetowych do 17.02.2024 tytułem ‘’ULTRABIEL 2024,CT//FT // CT+FT // ”z podaniem konkretnego dystansu

bądź w biurze zawodów 23-25 lutego

Zgłoszenie zawodnika będzie widoczne na liście startowej dopiero po zaksięgowaniu opłaty startowej

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby  niezrzeszone jak i zrzeszone w krajowych związkach sportowych

Dzieci i młodzież do lat 18 na udział w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych

Do startu na poszczególnych dystansach uprawnione są osoby:

-  w biegu na dystansie 60 km - które w przeddzień biegu mają ukończone 18 lat

-  w biegu na dystansie 20 km - które w przeddzień biegu mają ukończone 16 lat

-  w biegu na dystansie 13 km - które w dniu biegu mają ukończone 12 lat

Wszyscy uczestnicy zostaną zweryfikowani w biurze zawodów, by odebrać numer startowy. Weryfikacji można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu upewnienia się poprawności wpisanych danych. Pełnomocnik w celu odebrania nie swojego pakietu startowego zobowiązany jest przedstawić pisemne upoważnienie zawodnika, którego pakiet jest odbierany

Organizator ustanawia limit 200 uczestników na każdym z dystansów

Dokonanie zgłoszenia do zawodów ULTABIEL 2024 jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania

Kategorie, klasyfikacje, nagrody

W zawodach będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach open, wiekowych oraz dodatkowa klasyfikacja dla mieszkańców gminy Stronie Śląskie - osób zameldowanych na terenie gminy

Należy to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Na dystansach 13 km,20 km,60 km dekorowani miejsce 1-3 , osobno kobiety//mężczyźni

Dekorowani Najstarszy i Najmłodszy zawodnik Ultrabiel 2024

- klasyfikacja open kobiet i mężczyzn na wszystkich dystansach

- klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn na dystansach 20km i 60km:

- K / M 18 (2005 i młodsi)

- K / M 20 (2004 - 1995)

- K / M 30 (1994 - 1985)

- K / M 40 (1984 - 1975)

- K / M 50 (1974 - 1965)

- K / M 60 (1964 - 1955)

- K / M 70 (1954 – 1945)

- K / M 80 (1944 i starsi)

Na dystansie 13 km klasyfikacja OPEN  mężczyzn i kobiet, miejsca 1-3

Miejsca 1-3 w kategoriach open na wszystkich dystansach otrzymają puchary, a miejsca 1-6 nagrody rzeczowe

Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają dyplomy i upominki.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymają pamiątkowe medale

Pierwszych sześć kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn w kategoriach open w biegu na 60 km otrzyma nagrody pieniężne w wysokości:

 • I miejsce - 1000 zł
 • II miejsce - 500 zł
 • III miejsce - 200 zł
 • IV miejsce - 150 zł
 • V miejsce - 100 zł
 • VI miejsce - 50 zł

Zwycięzcy są zobowiązani do uczestniczenia w dekoracji 

Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. W tym czasie przyjmowane protesty i uwagi. Po tym czasie wyniki uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne

Technika biegu w trakcie zawodów. Zawody odbywają się techniką klasyczną i dowolną. Poruszanie się w trakcie zawodów techniką inną niż ta, która obowiązuje w danych zawodach, skutkuje dyskwalifikacją

Przeprowadzenia zawodów na dystansach 60 km / 20 km /13 km

Trasa biegu na dystansie 60 km odbywają się na pętli 20 km - zawodnicy pokonują pętlę trzy razy. Zawodnicy zobowiązani są do samodzielnego liczenia pokonanych pętli

Biegi na 20 km i 13 km  odbywają się na jednej pętli

Start zawodów na każdym z dystansów wspólny. Jeżeli do biegów na 60 km  i 20 km  zostanie zgłoszonych więcej niż 50 zawodników na każdym, start będzie odbywał się falowo

Dla biegów na 60 km  i 20 km  przewidziane1-5 sektorów dla każdego dystansu. Zawodnicy ustawiają się w sektorach według przydzielonych numerów startowych W pierwszych trzech sektorach po 50 zawodników, w kolejnych wszyscy zawodnicy. Na dystansach 60 km  i 20 km numer startowy i sektor Organizator przydzieli na podstawie udokumentowanych wyników z poprzedniej edycji Ultrabieli, masowych biegów narciarskich - Bieg Piastów, biegi  Euroloppet i Worldloppet, uzyskanych w trzech ostatnich sezonach, które Uczestnik ma przedstawić w formularzu zgłoszeniowym

W sektorze 1 dla 50 pierwszych zawodników Organizator wyznacza miejsca startu każdego z Uczestników. W sektorach pozostałych zawodnicy ustawiają się w dowolnej kolejności

Gotowość startowa w sektorach - 5 minut przed startem. Sektory startują co 2 minuty

Bieg na dystansie 13 km – start wspólny niezależnie od liczby startujących. Numery startowe przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń

Zawodnicy niepełnosprawni startują  5 minut wcześniej na każdym dystansie

Pomiar czasu na wszystkich dystansach odbywa się elektronicznie. W biegu na dystansach 60 km  i 20 km  czas biegu dla startujących z pierwszego sektora liczony jest od momentu przecięcia linii pomiaru czasu przez pierwszego startującego zawodnika (czas brutto). Pomiar czasu dla zawodników z pozostałych sektorów na dystansach 60 km  i 20 km, prowadzony jest indywidualnie od momentu przekroczenia przez zawodnika linii pomiaru czasu aż do przecięcia linii mety (czas netto) Na dystansie 13 km czas jest brutto - od sygnału startu do przecięcia przez zawodnika linii mety

Na wszystkich dystansach obowiązują limity czasowe ukończenia biegu. W biegu na 60 km całą trasę należy pokonać do 15:30. Zawodnicy, którzy do 14:00 nie pokonają drugiej pętli, nie mają prawa rozpoczynać biegu na trzeciej pętli i zobowiązani są do zejścia z trasy w strefie mety. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegów w limicie czasowym, nie będą klasyfikowani

Limity czasowe:

Bieg na 60 km CT -  6,5 godziny do 15:30

Bieg na 20 km CT/FT -  4,5 godziny

Bieg na 13 km CT/FT  -   3 godziny

Zawodnicy zobowiązani są:

 • Uczestnik zawodów porusza się po wyznaczonej, oznakowanej trasieprzez wszystkie punkty kontrolne, korzystając z lewej strony trasy tylko podczas wyprzedzania
 • Porusza się stylem adekwatnym do danego biegu
 • Podczas zawodów posiada numer startowy umiejscowiony z przodu
 • Daje możliwość wyprzedzić się szybszym zawodnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu
 • Przestrzega zasad fair play
 • Uczestnik ma obowiązek poinformować obsługę zawodów na trasie biegu o rezygnacji z dalszego udziału w zawodach w wypadku podjęcia takiej decyzji
 • Uczestnik zgłaszając się do zawodów jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i zagrożeniem wypadkami oraz życia. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora
 • Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora
 • Uczestnik podporządkowuje się poleceniom: Organizatorów zawodów, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Medycznym

Niedozwolone jest: przebywanie na trasie zawodów bez numeru startowego

-zmiana nart w trakcie zawodów. W razie  uszkodzenia sprzętu możliwa jest wymiana jednej narty. To może odbywać się tylko w obrębie punktów żywieniowych na trasie zawodów. Zmieniający uszkodzoną nartę powinien pozostawić w miejscu wymiany

-udziału w zawodach w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających  i dopingujących

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Opłatę, w kwocie wynikającej z terminu zgłoszenia, można  wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego

Zgłoszenie uważa się za ważne, gdy jest opłacone za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewem na konto Datasport.pl w panelu zgłoszeń internetowych

 • - dystans 60 km CT - do 17.02.2024 – 140 zł,  w biurze zawodów  - 160 zł
 • - dystanse 60 km/ CT // 20 km FT –  do 17.02.2024230 zł,  w biurze zawodów - 310zł
 • - dystans 20 km CT - do 17.02.2024 – 120 zł, w biurze zawodów  - 150 zł
 • - dystans 20 km FT - do 17.02.2024 – 120 zł,  w biurze zawodów  - 150 zł
 • - dystans 13 km CT - do 17.02.2024 – 80 zł,  w biurze zawodów  - 100 zł
 • - dystans 13 km FT - do 17.02.2024 –   80 zł,  w biurze zawodów  - 100 zł
 • - dystanse 13 km CT // FT - do 17.02.2024 - 140 zł, w biurze zawodów  - 160 zł
 • - dystanse 20 km CT //13 km FT - do 17.02.2024 – 140 zł,  w biurze zawodów  - 150 zł
 • - dzieci i młodzież do 12 lat opłata startowa 20 zł
 • - osoby powyżej 80 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego wcześniejszego zgłoszenia do zawodów i wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Dzieci i młodzież do 18 lat na udział w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych

Zniżki w wysokości 50% opłaty startowej obowiązującej dla terminu wpłaty przysługują:

 • uczestnikom zameldowanym na terenie gminy Stronie Śląskie należy to zaznaczyć w Formularzu Zgłoszeniowym (Klasyfikacja Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie)
 • zawodnicy Teamu MT- SPORT

W wypadku przeniesienia terminu biegu lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora, opłata startowa nie jest zwracana

Świadczenia Organizatorów

 • punkt odżywczy na trasie
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • elektroniczny pomiar czasu
 • pakiet startowy
 • szatnia / depozyt
 • toalety
 • numer startowy z chipem
 • pamiątkowy medal
 • dyplomy i medale
 • zabezpieczenie medyczne

Szatnie i depozyty. Zawodnicy korzystają nieodpłatnie z szatni i depozytu - w namiocie w strefie mety Depozyt należy czytelnie oznakować własnym numerem startowym. Istnieje możliwość pozostawienia depozytu w strefie startu z oznakowanym numerem startowym

Dane osobowe Uczestnika. Uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach przeprowadzenia zawodów, marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres jego poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora i innych organizatorów oraz rozpowszechnienie wizerunku na informacyjnych materiałach filmowych oraz zdjęciowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich usunięcia. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Organizator

Postanowienia końcowe.

W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników niezależnych od Organizatorów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub odwołać zawody

Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną publikowane na stronie ultrabiel.pl i Skipol.pl nie później niż 3 dni od zakończenia zawodów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu nie później niż 3 dni przed zawodami

Ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom zawodów.

 

 

mapa ultrabiel2023 172060 km

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych dystansów

Bieg na 60 KM

Informacja o profilu, trasie oraz mapa biegu i ślad gpx (plus qr kod) znajdują się na stronie internetowej: tutaj

Data Godzina startu Technika biegu dystans
18.02.2023 9:00 klasyczna ~60 km

Przebieg trasy:  Trasa 60 km (3 x 20 km) poprowadzona została z polany w górnych Bielicach - Doliną Białej Lądeckiej - Białym Spławem (podbiegi) (lewa strona) do Długiego Spławu (zjazd) - Duktem nad Spławami (interwał, głównie po płaskim)- Czarnym Duktem (zjazd) - parking w górnych Bielicach.
profil trasa 20 60 km

 

 

mapa ultrabiel2023 172060 km

 Bieg na 20 km

Data Godzina startu Technika biegu dystans
18.02.2023 10:00 klasyczna ~20 km

Przebieg trasy:  Trasa 20 km poprowadzona została z polany w górnych Bielicach - Doliną Białej Lądeckiej - Białym Spławem (podbiegi) (lewa strona) do Długiego Spławu (zjazd) - Duktem nad Spławami (interwał, głównie po płaskim)- Czarnym Duktem (zjazd) - parking w górnych Bielicach.

Informacja o profilu, trasie oraz mapa biegu i ślad gpx (plus qr kod) znajdują się na stronie internetowej: tutaj

mapa ultrabiel2023 172060 km

 

Bieg na 17 km

Data Godzina startu Technika biegu dystans
18.02.2023 10:15 klasyczna ~17 km

Przebieg trasy: Trasa 17 km  poprowadzona została z polany w górnych Bielicach - Doliną Białej Lądeckiej -prawą stroną na Białym Spławie (podbieg)  do Długiego Spławu  - Duktem nad Spławami (interwał, głównie po płaskim)- Czarnym Duktem (zjazd) - parking w górnych Bielicach.

Informacja o profilu, trasie oraz mapa biegu i ślad gpx (plus qr kod) znajdują się na stronie internetowej: tutaj

mapa ultrabiel2023 172060 km

 

Szczegóły dotyczace kategorii wiekowych, biura zawodów oraz płatności znajdują się w  Regulaminie zawodów.